Geefeconomie is ontstaan na een onderzoek naar de huidige economie en kapitalistische samenleving en een ontdekkingstocht naar een nieuwe economie. Het huidige systeem is gebouwd op waarden zoals: concurrentie, voor-wat-hoort-wat, controle, schuld en tekort. In een Geefeconomie staan andere waarden centraal: onvoorwaardelijk geven, vertrouwen en overvloed. Stichting Geefeconomie zet zich in voor een transitie in de samenleving van de huidige waarden naar de waarden van een Geefeconomie.

Een Geefeconomie is een duurzame samenlevingsvorm waarin iedereen onvoorwaardelijk geeft en ontvangt vanuit een gevoel van geluk en overvloed. Door zonder voorwaarden te geven (en te ontvangen) ontstaat er een stroom van overvloed van materiële en immateriële zaken die voor iedereen in deze samenleving beschikbaar is. Geefeconomie is gebaseerd op de visie dat ieder mens van nature wil bijdragen en waardevol wil zijn voor zichzelf en zijn omgeving. Door mensen op allerlei verschillende manieren uit te nodigen en uit te dagen hun bijdragen daadwerkelijk te doen ontstaat er een duurzame samenleving van verbinding met, en vertrouwen in elkaar, gebaseerd op onvoorwaardelijk geven en ontvangen.

Onder geven verstaan wij het onvoorwaardelijk, zonder tegenprestatie, zonder eisen, zonder beperkingen, zonder bedenkingen en zonder verwachtingen vanuit een gevoel van overvloed geven van materiële en immateriële zaken. Hierdoor wordt de overvloed van materiële en immateriële zaken in de samenleving zichtbaar en is deze voor iedereen, zonder enige uitzondering, beschikbaar.

Leven in een Geefeconomie betekent jezelf continu afvragen waar, hoe en voor wie en wat je waardevol kunt zijn. Doordat je als mens bezig bent met geven vanuit overvloed, in tegenstelling tot de huidige samenleving waar veel mensen nemen vanuit tekort, draag je per definitie bij. Je maakt immers, vanuit een gevoel van verbondenheid met zaken om je heen, relaties met mens, dier, natuur en de aarde mooier (in plaats van dat je ze, zoals nu vaak het geval is, uitput). Door deze manier van leven maak je dus als vanzelfsprekend keuzes die duurzaam zijn; ze dragen (voornamelijk) op lange termijn bij aan een blijvende omslag in ons denken en handelen.

Sacred Economics – Charles Eisenstein