Waarom is geld in een geefeconomie eigenlijk zo onbelangrijk?

Wij zijn niet tegen geld (we zijn sowieso nergens tegen), want als we er tegen zouden zijn dan zou dat betekenen dat het waarde heeft voor ons. En dat heeft het dus niet.

Geld is onbelangrijk voor ons omdat wij niet geloven in transacties. Het voor-wat-hoort-wat komt altijd vanuit een gevoel van tekort en schaarste. Er is niet genoeg dus om controle te houden moet alles op de weegschaal, dat idee.

Als je, zoals wij, de wereld als overvloedig ziet, dan is er dus geen weegschaal. Iedereen is vanaf zijn geboorte helemaal goed zoals hij is. De natuurlijke staat van zijn van de mens is overvloedig. En als je dan gaat handelen vanuit tekort handel je dus tegen de natuur in.

Omdat er geen waardeloze transacties zonder vertrouwen zijn in een geefeconomie, maar enkel vanuit de stroom wordt gegeven en ontvangen is geld niet datgene wat een gift waardevol maakt. In een geefeconomie is alles dat onvoorwaardelijk gegeven wordt waardevol.

Daardoor is de gift van geld dus waardevol, maar het geld an sich niet. Het is handig om te gebruiken en we zijn er ook blij mee als we het hebben, maar ons geluk is er niet van afhankelijk. Wij geven en ontvangen alles wat waardevol is. En soms is dat geld, en soms is dat tijd, ruimte, inspiratie, planten, een zitzak of een auto. De gift en het ontvangen worden is wat wij noemende stroom. De stroom komt als je vanuit je natuur leeft. En daar komt dus, in een ultieme geefeconomie, geen geld aan te pas, want dat bestaat niet in de natuur.