Als iedereen in de hele wereld kwetsbaar zou blijven of weer worden, dan zouden alle wereldproblemen opgelost zijn!

In kwetsbaar zijn, raakbaar en open zijn, zit geen macht. Er zit geen willen of moeten. Er zit geen ambitie of nodig hebben. Er zit geen oorlog of tekort. In kwetsbaar zijn zit geen doen. In kwetsbaar zijn zit geen fouten of falen. Er zit geen vechten en strijden in.

Kwetsbaar zijn is overgave. Is voelen wat er is. Is kracht. Kwetsbaar zijn is durven verbinden, met jezelf en dus met de wereld. Kwetsbaar zijn is gaan staan voor wat er in je leeft, ongeacht wat een ander daarvan vindt. Kwetsbaar zijn is uitspreken waar je staat, hoe het met je gaat, met de kans dat, dat er bij de ander niet mag zijn.

Maar als iedereen kwetsbaar zou zijn, dan zou de ander dus altijd kwetsbaar zijn bij jou. Dan is er alleen nog maar echte verbinding tussen mensen. Dan wordt alles wat je zegt ontvangen. Dan wordt iedereen gezien en gehoord in zijn openheid. Dan mag alles, zelfs de donkerste gevoelens gevoeld worden en besproken. Dan worden alle kaarten op tafel gelegd en mag iedereen zien hoe het met iedereen is.

Dan verdwijnt het gevoel beter te moeten zijn dan een ander, want de ander is jou. Dan verdwijnt de drang om te vechten tegen een ander, want de ander is bereikbaar. Dan verdwijnt de behoefte om pijn te doen en te vermorzelen, want de ander is ook onschuldig. Dan verdwijnt de pijn, de angst, het drama, de schuld in alle relaties. Omdat wij in elke relatie totaal open zijn, zonder geheime gevoelens en gedachten, te beginnen met de relatie met onszelf. Dan mag alles er zijn, en verdwijnt alles dat er niet mag zijn vanzelf, door het aan te kijken en te verwelkomen.