Moet je voor of achter iemand gaan staan als je diegene wilt ondersteunen in zijn of haar keuze? Daar hadden Robbert en ik het van de week over.

We kwamen erop uit dat achter iemand gaan staan energetisch (vanuit systeemopstelling gezien) het meest zuiver is.

Je doet dat door de leiding volledig bij de ander te laten en 100% (dus zonder enige terughoudendheid) te vertrouwen op wat die ander voelt en waar zijn of haar behoeftes liggen. Je ondersteunt het pad dat die ander kiest onvoorwaardelijk. Door dat je dus dat pad eigenlijk met z’n tweeën bewandeld ben je energetisch sterker.

Zo pakken Robbert en ik dat ook aan als er een situatie is waarin één van ons moet gaan staan en waar de ander geen onderdeel van uitmaakt (bijv. familierelaties). Dan is degene waar het om gaat in the lead en volgt de ander vanuit volledig vertrouwen. Volgen betekent in dit geval niet lijdzaam toekijken. Het betekent luisteren, vragen stellen, eigen kijk inbrengen, opvangen en vooral actief vertrouwen op dat wat die ander voelt, weet en doet en dat vertrouwen laten voelen. Zodat die ander voelt dat hij of zij niet alleen is op de wereld. Zodat die ander voelt dat er één iemand is om naar te kijken voor steun en aanmoediging in het proces van gaan staan. I’ve got you back!

Als je ‘voor’ iemand gaat staan dan ontneem je diegene de kans om te voelen hoe krachtig hij of zij is. Als je ‘achter’ iemand staat dan moet en mag diegene zelf de eerste stappen bepalen en zetten, diegene mag zelf voelen wanneer en wat kloppend is in het proces, jij volgt als bekrachtiging.

Heb jij wel eens iemand ondersteunt in gaan staan? Heb jij wel eens iemand ‘back’ zonder leidend te worden?