“All you need is already inside”

In mijn ideale onderwijs is het uitgangspunt: elke kind is de moeite waard! Onafhankelijk van wat hij heeft geleerd, onafhankelijk voor welke toekomst hij kiest. Elk kind is waardevol zoals hij is.
Wat zou het prachtig zijn als we het onderwijs zo inrichten dat elk individueel kind het allerbeste in zichzelf naar boven laat komen. En dat wij als onderwijzigers het kind faciliteren om dat te doen. Ik vertrouw er op dat elk kind wil leren en zichzelf wil ontwikkelen. Elk kind wil leren lopen, lezen, rekenen. Later wil elk kind zijn talenten gebruiken om ergens ‘goed’ in te worden, of dit nu geschiedenis, zingen, een motor uit elkaar schroeven of andere mensen verzorgen is. Dit gebeurt omdat mensen waardevol willen zijn. Voor onszelf, voor onze omgeving en voor de wereld. Als wij op dit vertrouwen onderwijs gaan baseren zal het er anders uit gaan zien, heel anders.
Het mooie is dat we voor dit ideale onderwijs geen veranderingsprocessen of onderwijsvernieuwing hoeven te ondergaan. Alles wat we hiervoor nodig hebben is er namelijk al. Alles wat kinderen nodig hebben om te leren, bezitten ze al. Als we hen maar faciliteren en stimuleren. Alles wat een docent nodig heeft om een topleerkracht te zijn, zit al in hem. Als we hem maar het vertrouwen geven dat hij het op zijn manier mag doen vanuit een goede intentie. Alles wat een school nodig heeft om mooi onderwijs te faciliteren is al aanwezig. Als ze maar durven te gaan staan voor vertrouwen in plaats van controle.

Ideaal onderwijs hangt in mijn visie niet af van een prachtig gebouw of de ideale leermiddelen (het ene kind leert graag uit een boek waar een ander het liefst de hele dag op de iPad zit). Het is gestaafd op het gevoel dat je krijgt als je een school binnenloopt. Dat kinderen de rust voelen om zichzelf te ontwikkelen, op hun tempo, op hun manier. Dat ze leren doorzetten als iets niet lukt, omdat ze heel graag willen dat het wel lukt. Dat docenten in staat zijn om aan te reiken waar kinderen behoefte aan hebben, en misschien wel een beetje meer. Dat een docent echt kan luisteren (en de ruimte neemt om te handelen) waar een kind tegen aan loopt, en dan bedoel ik niet alleen zijn schoolprestaties.
Dan wordt het onderwijs niet alleen zoveel mooier, het wordt ook gewoon weer een stuk leuker, voor iedereen!

“Be the change you wish to see in the world”

Eind vorig jaar ben ik gestart met bloggen over zaken die mij bezig houden rondom jongeren, onderwijs, ondernemerschap en leven via deze website. In de blogs beschrijf ik hoe mooi (en ook weer gewoon leuk) het onderwijs (en de maatschappij) kan zijn, als we daarvoor durven kiezen. Een aantal van deze blogs zijn doorgeplaatst op HetKind, daar ben ik trots op!
Daarnaast ben ik betrokken bij Week of my life en Gave Dingen Doen. Door beide initiatieven wil ik laten zien dat onderwijs zoveel leuker kan voor alle betrokkenen, door de inzet van creativiteit en diepgang. En in 2014 komt daar het initiatief EigenWhys bij en ga ik nog meer de GEEFeconomie uitdragen.

“Bewegen om het onbeweeglijke heen.”

Sinds ik eind 2012 begonnen ben met het uitdragen van mijn visie op onderwijs zijn er ontelbaar veel mensen op mijn pad gekomen. Het werd mij al in een paar maanden duidelijk dat er een grote behoefte is aan het positieve geluid dat ik uitdraag. Docenten, schooldirecteuren, ondernemers, ouders en leerlingen zoeken contact met mij vanwege mijn het-kan-wel insteek en mijn actiegerichtheid. Het is geweldig om te voelen dat ik met mijn visie een waardevolle bijdrage lever voor zoveel mensen. Voor mijn gevoel is er dus veel beweging rondom het nu nog starre onderwijsveld. Ik krijg steeds vaker de kans om ook in het onderwijs projecten te starten die bijdragen aan mijn visie. Uiteindelijk zal dat leiden tot meer ruimte voor leerkrachten en leerlingen, waardevol als zij zijn.

“People who say it cannot be done should not interrupt those who are doing it.”

Het moeilijkste vind ik het omgaan met mensen die niet geloven in dat het mooier en beter kan en hun energie steken in het tegendeel bewijzen vanuit hun ratio. Echt vertrouwen in ons (school)systeem is er bij niemand die ik tegenkom, echter biedt het systeem veel mensen een gevoel van (schijn)veiligheid. Alleen al door het het-kan-wel gevoel uit te stralen, torn ik blijkbaar aan dat gevoel van veiligheid. Het raakt mij als ‘de ander’ niet durft te vertrouwen op dat beter onderwijs mogelijk is. En tegelijkertijd geeft dit mij brandstof en bevestiging dat ik op de juiste weg zit. Want dit gevoel van soms krampachtige veiligheid is precies wat wij met het huidige onderwijs creëren en in stand houden en wat mag verdwijnen. Wat zou het mooi zijn als wij onze kinderen anders laten zien!

“Lead by example”

Mijn belangrijkste motto in het maken van mooier onderwijs is ‘lead by example’. Wees helemaal zoals jij ook graag de ander wilt zien. Wees jezelf, vol vertrouwen dat jij helemaal goed bent zoals je bent. Dat is mijn grootste succesfactor. De energie die ik bij me draag is waardevol voor iedereen die er van mee wil genieten. Hoe meer mensen in het onderwijs deze energie kunnen voelen en overdragen hoe makkelijk de transformatie naar mooier onderwijs zal gaan. De grootste succesfactor ben je dus als mens zelf, als je vertrouwt en jezelf durft te accepteren als succesfactor. Er gebeuren prachtige dingen sinds ik die boodschap als basis heb gekozen voor het onderwijs dat ik vormgeef en voor mijn leven! Dat gun ik iedereen, wees welkom!