Waar geen twijfel meer is, is ook geen schaamte meer. En waar geen schaamte meer is, is geen twijfel.

Het bestaat echt, een leven zonder twijfel. Wij zijn het levende bewijs. Wij twijfelen nooit aan dat wat we doen of zeggen. We twijfelen nooit aan wie we zijn en aan wat we niet doen. We hebben nooit spijt van een keuze en schamen ons nooit voor iets dat gebeurden of voor een situatie waar we in zijn.

Ergens is dat ook heel logisch, het is gewoon een gevolg van volledige zelfacceptatie en zelfbewustzijn. Als alles wat jij doet helemaal oké is, dan zit er dus geen ruimte meer tussen datgene wat je doet en hoe je daarover denkt. Wij denken sowieso niet over wat we doen of zeggen. Soms voelen we er wel op in en analyseren we het. Maar we komt nooit ruimte tussen ons hart en ons hoofd waarin schaamte of twijfel ontstaat.

We weten en hebben ervaren dat alles wat we doen (en laten) voortkomt uit wie wij werkelijk zijn. En daardoor is er dus geen twijfel meer. En omdat we geen twijfel meer is, is de kracht waarmee we onszelf zijn, toegenomen en bevinden we ons nooit meer in die tussenruimte van schaamte, spijt of twijfel.