Uit het boek ‘Samenlevingen in Balans’ van Marja de Vries.

“De waarden die in de cultuur van Samenlevingen in Balans centraal staan zijn innerlijke waarden, die voortvloeien uit de staat van innerlijke balans. Omdat mensen zich laten leiden door deze innerlijke waarden en hun persoonlijk inzicht in de gevolgen van hun handelen, betekent dit in de praktijk, legt Marie Wilson uit, dat als je alleen in het bos bent je je nog steeds aan je innerlijke waarden houdt, omdat je weet dat iedere actie gevolgen zal hebben.

Dus we laten ons leiden door onze innerlijke waarden omdat het innerlijk ‘juist’ voelt en op logische wijze voortvloeit uit inzicht in de gevolgen van ons eigen handelen. Daarom vormen deze innerlijke waarden niet alleen een krachtige basis voor het leven in de dagelijkse praktijk, maar vallen de culturele waarden ook samen met deze innerlijke waarden.

Omdat de culturele waarden samenvallen met dat wat op individueel niveau innerlijk juist en kloppend voelt, vormen de innerlijke waarden zoals verantwoordelijkheid, zorg, samenwerken, gelijkwaardigheid, geven, delen, vertrouwen, eerlijkheid, integriteit, diversiteit, liefde, wijsheid, waarheid, moed, vreugde, vrede, mededogen, nederigheid en dankbaarheid de essentie van de collectieve identiteit van alle Samenlevingen in Balans.

Ongewenste zaken worden beschouwd als een signaal van onbalans, en dus als een mogelijkheid om te leren en het evenwicht te herstellen.
Het vormt de basis van een ethiek van onderlinge verbondenheid, waarbij Goede Relaties centraal staan.

Bovendien is het een zichzelf versterkend waardesysteem, want enerzijds zijn we in de natuurlijke staat van balans geneigd te handelen op basis van onze innerlijke waarden en anderzijds draagt een bewuste focus op deze innerlijke waarden bij aan het handhaven van onze staat van innerlijke balans.”