Als je op energie vertrouwd en op het zijn van iemand dan hoef je nooit iets te veranderen, aan te leren of te manipuleren. Je kunt gewoon steeds opnieuw afstemmen en je eigen grenzen aangeven. Dat werkt met mensen en met honden. Daarom doen wij niet aan onderwijs, ook niet voor onze hond.

De afgelopen drie jaar was het heel veel afstemmen met Lobi en onze grenzen aangeven. Dit is niet fijn, dit is oké, niet nu, niet hier, ja ga maar, ontdek maar. In allerlei situaties en moment gaven wij leiding aan haar.

Net als bij onze kinderen doen we met onze hond niet aan belonen en straffen. Wel laten we heel duidelijk merken als ze iets doet wat fijn of niet fijn is. En we scannen zelf heel goed situaties zodat we leidend kunnen zijn. Een andere hond aan de lijn, dan Lobi ook even tot we er voorbij zijn. Een andere hond die los loopt, dan Lobi ook los zodat ze kunnen kennismaken. Wij bepalen in welke situaties ze komt, afgestemd op de energie die er op dat moment is. En Lobi ‘bepaald’ zelf hoe ze met die situatie waarin wij zijn omgaat.

Er zijn wel degelijk grenzen, en als Lobi die kruist, dan is dat een richtingaanwijzer dat ze daar nu niet of nog niet aan toe is. En dat is prima. Dan pakken we dat samen de volgende keer anders aan.

Nu Lobi drie jaar is heeft deze aanpak geleid tot een hele sterke verbinding tussen ons. We kennen elkaar, zij kan op ons vertrouwen en wij op haar. En samen vliegen we wel eens uit de bocht, en dat is, dankzij de verbinding, helemaal niet erg. Die verbinding is stevig en solide, niet gemaakt van belongingssnoepjes, dus die kan wel wat hebben!