De enige manier van werken die wij kennen in geefeconomie is cocreatie. Dat is de enige manier waarop in de natuur dingen ontstaan. We werken dus puur procesmatig, hebben nooit een resultaat voor ogen. Want hoe klein ook, als je een verwachting hebt over de uitkomst ondermijnt dat het natuurlijke proces. Dan stuur je in plaats van de je je laat sturen door wat er om je heen gebeurt. Dan ben je bezig met controle in plaats van met creatie.

Cocreatie betekent dat iedereen die meedoet gelijkwaardig is aan elkaar. Er kan geen onderscheid gemaakt worden in rol, functie of ervaring. Iedereen heeft zijn eigen plek, en zijn eigen talent en brengt datgene in wat hij of zij te brengen heeft. Door die volledige gelijkwaardigheid kan iedereen energie brengen in het proces. Iedereen is bepalend voor welke richting het op gaat en op welke manier dat gebeurt.

Tijdens het proces van cocreatie moet je dus afstemmen op elkaar. Je moet ook je eigen behoefte durven uiten. Als er even geen energie op datgene zit waar je mee bezig bent dan kun je dat niet forceren, want dan is het geen creatie meer. Dan is het organisatoren, controleren of zelfs manipuleren van het proces. En dat doe je alleen als je het resultaat belangrijker vindt dan het proces.

Forceren en creëren gaan niet samen, je kunt niet aan gras trekken om te zorgen dat het sneller groeit. Resultaat en proces gaan ook niet samen. Of je stelt het proces centraal of het resultaat.

Door het proces te volgen weet je niet zeker wat het resultaat is, maar dat maakt dus ook niet uit. Het proces is het meeste waardevolle wat er is. Je krijgt enorm veel tijdens het proces. Vaak vooral energie om meer en meer te creëren. En als er dan ook nog resultaat is, dan is dat mooi meegenomen.

Zo werkte wij met Willemijn aan een videoportret. Maar het portret is niet zo belangrijk als de vragen die ze stelde, de dagen die we met elkaar doorbrachten, de inspiratie en energie die het filmen ons opleverden. Het was zo geweldig, als ik er aan terug denk voel ik direct weer energie stromen. Als iedere betrokkenen die energie blijft voelen en voeden dan komt er vanzelf een videoportret, als kers op de cocreatietaart!