Het huidige systeem is een systeem van klein houden. Dat heeft te maken met de piramidevorm die overal leidend is. Er staan mensen bovenaan en staan mensen onderaan. Iemand is de baas en ‘weet het’ en andere mensen weten het niet en zijn afhankelijk van de baas. Op scholen, in relaties, in religies, in organisaties…overal is die ongelijkwaardige structuur terug te vinden.

Door die voorwaardelijkheid wordt je als mens klein gehouden, je kunt niet vrij geven. Je kunt niet je echte zelf geven, want die is grootser dan de voorwaarden. En zo heb ik dat zelf ook sterk ervaren toen ik nog in dat systeem leefde.

Overal waar ik kwam en het goed voelde wilde ik bijdragen, ik ging niet uit van de voorwaarden (hoeveel uren ik werkte, hoeveel salaris ik kreeg, wat in mijn functieprofiel stond), ik ging altijd uit van wat ik te geven had. En het was altijd zo dat ik meer ideeën te geven had dan in de mijn functieprofiel stonden, meer kracht te geven had dan paste bij mijn leeftijd of geslacht, meer tijd te geven had dan er salaris was. En dat was voor mij geen probleem, ik wil ‘gewoon’ bijdragen aan iets leuker, fijner, beter, waardevoller maken!

Ik werd dus niet uitgebuit (zoals de meeste mensen in het systeem), ik werd de hele tijd ingeboet. Iets waardevols dat ik te geven had werd niet ontvangen. Ik mocht de piramide niet doorbreken, ik moest op mijn plek onderaan blijven staan, anders onstond er chaos. Want dan zien andere mensen ook dat dat kan, dat je wel iets kunt weten ookal ben je niet de baas, of de juf of de dominee. Dan wordt de piramidestructuur verbroken, omdat mensen zich niet meer klein genoeg voelen om erin te passen.

Ik heb dus nooit in de piramide structuur gepast, ik heb altijd een cirkel voor me gezien en gevoeld. Een cirkel structuur waarin iedereen met zijn eigen-waarde op gelijke hoogte staat. Waarin iedereen iets weet, waarin iedereen kan geven, waarin iedereen iets kan bijdragen wat de situatie direct beter maakt voor iedereen in de cirkel. Een cirkel van vertrouwen, in plaats van een piramide van overheersing. Een cirkel van verbinding in plaats van een piramide van afgescheidenheid. Een cirkel van grootsheid in plaats van een piramide van kleinheid.

Bewustzijn

Lees hier alle blogposts
over bewustzijn & intuitïe

Natuurlijk leren

Lees hier alle blogposts
over natuurlijk leren &
onvoorwaardelijk ouderschap

Een nieuwe wereld

Lees hier alle blogposts
over een nieuwe wereld

Over geld & geven

Lees hier alle blogposts
over geld & geven