Anne creëert een overvloedige moestuin; het vervult haar.
Thomas bakt iedere dag vers brood; het vervult hem.
Stanley zorgt voor de kinderen; dat vervult hem.
Asha zorgt voor de zieken en ouderen; dat vervult haar.
Wouter bouwt en onderhoud de huizen; dat vervult hem.
Fatima zorgt voor het bos en de biodiversiteit; dat vervult haar.
Jeroen zorgt voor de paarden, koeien en kippen; dat vervult hem.
Sophie doet niks, maar zorgt voor een fijne sfeer; dat vervult haar.

Iedereen is gelijkwaardig. Niemand voelt zich beter dan de ander, omdat iedereen vervuld is. Iedereen helpt elkaar en draagt bij aan elkaar en aan het geheel. Er heerst harmonie.

Dit is op de meest simpele manier uitgelegd… de Geefeconomie.

Bewustzijn

Lees hier alle blogposts
over bewustzijn & intuitïe

Natuurlijk leren

Lees hier alle blogposts
over natuurlijk leren &
onvoorwaardelijk ouderschap

Een nieuwe wereld

Lees hier alle blogposts
over een nieuwe wereld

Over geld & geven

Lees hier alle blogposts
over geld & geven